Tìm kiếm
HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày cập nhật 03/07/2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở đã  triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính; 04 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, đã có kết luận, kiến nghị những sai phạm như: Chi tiền quà Tết do lập trùng danh sách; thân nhân khai báo tử chậm 1-4 tháng để nhận trợ cấp; thân nhân nhận tiền hỗ trợ mai táng phí 2 lần; chi trả trợ cấp không đúng, đối tượng không có thực tế tại địa phương; Phối hợp Thanh tra Bộ thanh tra 10 doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, đã lập biên bản 02 doanh nghiệp vi phạm; Kết luận 01 vụ tai nạn lao động (do giao thông); Triển khai “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực điện tử” và gửi phiếu tự kiểm tra đến các doanh nghiệp điện tử.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận: 10 đơn (01 đơn liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo không thuộc thẩm quyền chuyển thành phố Huế giải quyết; 02 đơn người lao động khiếu nại xin rút đơn; 06 đơn khiếu nại về chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội không thuộc thẩm quyền, Sở hướng dẫn người lao động gửi đơn đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết lần đầu; 01 đơn liên quan đến công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức không đóng bảo hiểm xã hội và trả lương đầy đủ cho công nhân công ty, Sở đã tổ chức cuộc họp để giải quyết vào chiều 23 tháng 3 năm 2017 với các đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Sở giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng PA83- Công an tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Huế, Công ty TNHH TM&DV Hoàng Đức và Đại diện người lao động).

Thanh tra Sở phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện thu thập thông tin, nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng. Thanh tra, Văn phòng sở tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai Kế hoạch số 129/KH-LĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2017 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 180/KH-LĐTBXH ngày 09 tháng 02 năm 2017 về phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 711/KH-SLĐTBXH ngày 25 tháng 4 năm 2017 về thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn từ 2017 – 2020. Báo cáo kết quả kê khai, xác minh tài sản thu nhập năm 2016 theo quy định.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Thanh tra thường xuyên quan tâm công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng Thanh tra, thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền và theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở Kế hoạch đã đề ra, Thanh tra Sở đang nỗ lực hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, duy trì nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đem lại kết quả cao trên tất cả các mặt, góp phần ổn định sản xuất, giữ vững trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trương Như Hùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3.798.894
Đang truy cập: 46