Tìm kiếm
Quy định mới về thanh tra lao động đột xuất ngoài giờ hành chính
Ngày cập nhật 01/03/2019

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, ngày 26/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo nội dung Thông tư,

- Thanh tra vào ban đêm: Là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động vào giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Thanh tra ngoài giờ hành chính: Là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động ngoài giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước (không bao gồm thanh tra vào ban đêm).

- Trình tự thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động  đột xuất tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính được thực hiện như sau:

Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi có cơ sở cho rằng thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc thông báo bằng một trong các hình thức email, điện thoại, fax đến đơn vị làm đầu mối tại các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra.

Tiếp đó, trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan biết có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc ban hành Quyết định thanh tra.

Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm; thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Lê Thị Thanh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.652
Đang truy cập: 2.548