Tìm kiếm
Công tác thanh tra
Xem chi tiết file đính kèm bên dưới
Ngày 27 tháng 02 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở đã  triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính; 04 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách...
Chi tiết xem file đính kèm bên dưới.
Chi  tiết xem file đính kèm bên dưới
Chi tiết xem file đính kèm bên dưới
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3.764.919
Đang truy cập: 53