Tìm kiếm
Công tác thanh tra
Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, được thực hiện thông qua chủ thể quản lý có thẩm quyền, nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đồng thời phát huy nhân tố tích cực, phòng...
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ” do Bộ Lao động - Thương...
Sáng ngày 27/3/2019, tại Bình Dương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phát động Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành...
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế...
Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, ngày 26/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn...
Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; vào ngày 28/01/2019, Sở Lao động - Thương binh và...
Xem chi tiết file đính kèm bên dưới
Ngày 27 tháng 02 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở đã  triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính; 04 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.690
Đang truy cập: 2.554