Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
116 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
84/NQ-HÐND26/08/202126/08/2021xQuy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28/2021/NQ-CP26/08/202126/08/2021xQuy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hàng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1901/QÐ-UBND02/08/202102/08/2021xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi, bổ sung)
1829/QÐ-UBND28/07/202128/07/2021xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1798/QÐ-UBND22/07/202122/07/2021xCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1206/QÐ-SLÐTBXH19/07/202119/07/2021xVề việc thành lập tổ công tác thường trực tham mưu giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
235/KH-UBND14/07/202114/07/2021xTriển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1156/QÐ-SLÐTBXH08/07/202108/07/2021xVề việc ban hành Quy chế về văn hóa công sở và quản lý cơ quan Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
23/2021/QÐ-TTg07/07/202107/07/2021xQuy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1609/QÐ-UBND01/07/202101/07/2021xCông bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1610/QÐ-UBND01/07/202101/07/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh
68/NQ-CP01/07/202101/07/2021xVề một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1608/QÐ-UBND01/07/202101/07/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1478/KH-SLÐTBXH21/06/202121/06/2021xTổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
1477/KH-SLÐTBXH21/06/202121/06/2021xTổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2021
1451/KH-SLÐTBXH18/06/202118/06/2021xKiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1402/QÐ-UBND09/06/202109/06/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
1378/QÐ-UBND04/06/202104/06/2021xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bổ sung mới và sửa đổi)
753/QÐ-SLÐTBXH28/05/202101/05/2021xQuy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1194 /QÐ-UBND20/05/202120/05/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456