Tìm kiếm
 
ĐỒNG CHÍ ĐẶNG HỮU PHÚC, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÚNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 30/10/2020

Sáng ngày 22/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể với chủ đề“Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Sau gần ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Hữu Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có bài tham luận với nội dung “Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Nội dung tham luận đã nêu lên thực trạng cũng như phân tích, đánh giá đề ra giải pháp trong công tác bảo đảm anh sinh xã hội gắn liền với giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã lựa chọn các đại biểu ưu tú, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI gồm 50 đồng chí, trong đó có đồng chí Đặng Hữu Phúc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XVI

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu lên trong nhiệm kỳ mới với những thuận lợi, khó khăn, thách thức, đặc biệt trước mắt là việc khắc phục thiệt hại nặng nề do thiên tại, bão lụt và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra, có nhiều nhiệm vụ liên quan đến ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như đẩy mạnh đầu tư phát triển hài hòa kinh tế - xã hội các vùng gắn với thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; xây dựng, phát triển trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của cả nước; trong đó, thúc đẩy hợp tác, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý xã hội bền vững, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện vai trò nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, toàn Ngành tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.524
Đang truy cập: 1.094