Tìm kiếm
 
Tài liệu Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 23/12/2020

Tài liệu Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Tài liệu dạng PDF:

Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2020, chương trình công tác trọng tâm năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Tham luận của UBND huyện Nam Đông về Công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Tham Luận của Phòng Việc làm – An toàn lao động về Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức

Tham luận của Phòng Bảo trợ xã hội Về thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tham luận của Phòng Dạy nghề về Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế

Tham Luận của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công về Giải pháp khai thác, quản lý có hiệu quả cơ sở điều dưỡng, chăm sóc người có công tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Tài liệu dạng DOC:

Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2020, chương trình công tác trọng tâm năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Tham luận của UBND huyện Nam Đông về Công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Tham Luận của Phòng Việc làm – An toàn lao động về Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức

Tham luận của Phòng Bảo trợ xã hội Về thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tham luận của Phòng Dạy nghề về Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế

Tham Luận của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công về Giải pháp khai thác, quản lý có hiệu quả cơ sở điều dưỡng, chăm sóc người có công tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.195.595
Đang truy cập: 1.344