Tìm kiếm
 
Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 2 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 28/11/2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, 2 tháng đầu năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện:

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toàn ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành:

- Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 về Chương trình công tác năm 2020;

- Kế hoạch hành động số 270/KH-LĐTBXH ngày 11/02/2020 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toàn ngân sách nhà nước năm 2020

2. Công tác tham mưu, ban hành văn bản

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 13 kế hoạch (kèm Phụ lục).

Ban hành 596 văn bản là chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các công tác của ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó đã thực hiện 22 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

3.1. Công tác giải quyết việc làm – an toàn lao động, dạy nghề và chính sách lao động – Bảo hiểm xã hội

Giải quyết việc làm mới cho 1.322 người, trong đó, đưa 66 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Do dịch cúm viêm phổi cấp (CoVid 19), các cơ sở GDNN trên địa bàn cho sinh viên, học sinh nghỉ học, trong 2 tháng tuyển được 150 học viên học nghề sơ cấp.

Ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; hướng dẫn thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và xếp hạng lại doanh nghiệp.

3.2. Công tác người có công, bảo trợ xã hội và giảm nghèo

Thực hiện Quyết định số 2422/QĐ-CTN ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Nước và Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đã tổ chức thăm hỏi và trao 197.214 suất quà với tổng số tiền 55,537 tỷ đồng  cho người có công và các đối tượng xã hội.

Thực hiện chi trả trợ cấp tháng 01, 02 kịp thời cho người có công, thân nhân người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời; công tác chăm lo đời sống cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền chu đáo, ấm cúng.  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức các hoạt động giảm nghèo, an sinh xã hội tại một số địa phương đối với nguồn hỗ trợ 3 tỷ đồng của thành phố Hà Nội.

Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm của Sở.

3.3.  Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và các hoạt động đảm bảo của ngành

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020 và kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2020 kịp thời.

Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020; tổng hợp tình hình người nghiện, người sử dụng ma túy ở các xã, phường, thị trấn để có kế hoạch hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy theo quy định.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Thông báo về lịch tiếp công dân năm 2020; tiếp nhận, trực tiếp giải quyết, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan liên quan giải quyết 06 đơn thư, khiếu nại của công dân, đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban hành Quyết định giao dự toán chi cho các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; xây dựng kế hoạch thực hiện vụ và dự toán kinh phí năm 2020.

Thực hiện tốt các công tác: tổng hợp – hành chính; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; thi đua – khen thưởng; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các công tác hành chính khác kịp thời, hiệu quả.

4. Công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện:

4.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Sở đã ban hành các văn bản sau:

- Công văn số 171/LĐTBXH-VP ngày 31/01/2020 và Công văn số 189/LĐTBXH-VP ngày 5/02/2020 chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; Phòng Lao động – TB và XH các huyện, thị xã và thành phố; Các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra;

- Công văn số 191/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 5/02/2020 về cung cấp thông tin lao động Trung Quốc đã về nghỉ Tết;

4.2. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại một số doanh nghiệp, cơ sở Bảo trợ xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở đã thành lập 03 đoàn để đi kiểm tra, cụ thể:

- Đoàn 1: Kiểm tra tại một số doanh nghiệp;

- Đoàn 2: Kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Đoàn 3: Kiểm tra tại một số cơ sở Bảo trợ xã hội.

4.3. Các hoạt động khác để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

- Tổ chức phun thuốc tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội;

- In 7.800 poster tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và gửi cho các các cơ quan, đơn vị của Sở; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở Bảo trợ xã hội; Phòng Lao động – TB và XH các huyện, thị xã và thành phố; UBND cấp xã và một số cơ quan, đơn vị liên quan khác để tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh này.

- Trang cấp khẩu trang cho cán bộ làm việc tại các bộ phận, công việc thường xuyên tiếp xúc với công dân.

- Thương xuyên đưa công tác phòng chống dịch CoVid-19 vào trong tác cuộc họp giao ban tuần, tháng để chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị và cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cơ quan chuyên môn.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.195.595
Đang truy cập: 1.371