Tìm kiếm
 
Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt đọc 2036Ngày cập nhật 05/08/2020

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố Mục tiêu chất lượng năm 2020 ể triển khai các cam kết ở Chính sách chất lượng theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 để hoàn thành các mục tiêu sau:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với tất cả các quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở. Công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sau khi có điều chỉnh bổ sung, mở rộng hoặc xây dựng mới.

2. 100% các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2020 của Sở được đôn đốc thực hiện và đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra.

3. 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được xử lý đúng quy trình và thời hạn quy định.

4. 100% cán bộ, công chức của Sở sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của UBND tỉnh và các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ của Sở để giải quyết công việc.

5. 100% văn bản lưu hành trong nội bộ cơ quan được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử.

Tập tin đính kèm:
    Email   In
  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 695