Tìm kiếm
 
Quy trình hệ thống
Lượt đọc 1717Ngày cập nhật 05/08/2020

Căn cứ theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH của Sở và các quyết định về ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Sở đã rà soát xây dựng, chuẩn hóa 01 Sổ tay chất lượng, 07 quy trình hệ thống, 09 quy trình nội bộ, 120 quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tất cả biểu mẫu, phục lục kèm theo phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

 

Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại cơ quan

a). Sổ tay chất lượng: 01 sổ tay

b). Số lượng quy trình hệ thống: 07 quy trình

c) Số lượng quy trình nội bộ đã xây dựng và áp dụng: 09 quy trình

d) Số lượng TTHC đã xây dựng quy trình ISO: 120 quy trình

- Lĩnh vực Tổ chức cán bộ: 01 quy trình

- Lĩnh vực Người có công: 35 quy trình

- Lĩnh vực Việc làm – An toàn vệ sinh lao động: 27 quy trình

- Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội: 11 quy trình

- Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 18 quy trình

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 13 quy trình

- Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 05 quy trình

- Lĩnh vực Dịch vụ việc làm: 10 quy trình

Quy trình hệ thống (07 quy trình)

1

Quy trình Kiểm soát tài liệu

HT01

2

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

HT02

3

Quy trình Đánh giá nội bộ

HT03

4

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp

HT04

5

Quy trình Hành động khắc phục

HT05

6

Quy trình Hành động phòng ngừa

HT06

7

Quy trình Quản lý rủi ro

HT07

 

Tập tin đính kèm:
    Email   In
  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 681