Tìm kiếm
 
Quy trình nội bộ
Lượt đọc 1797Ngày cập nhật 05/08/2020

Ngày 15/01/2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Trong đó, bao gồm các nội dung về tập huấn quán triệt, nâng cao nhận thức; xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; xây dựng, rà soát, sửa đổi các quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo; công bố lại hệ thống; tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống.

 

Trong năm, đã rà soát, hiệu chỉnh lại Sổ tay chất lượng, 07 quy trình hệ thống, 09 quy trình nội bộ và 120 quy trình thực hiện giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến, thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 970/QĐ-LĐTBXH ngày 31/7/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đã thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Thông báo số 1970/TB-LĐTBXH ngày 31/7/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tinh Thừa Thiên Huế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại cơ quan

a). Sổ tay chất lượng: 01 sổ tay

b). Số lượng quy trình hệ thống: 07 quy trình

c) Số lượng quy trình nội bộ đã xây dựng và áp dụng: 09 quy trình

d) Số lượng TTHC đã xây dựng quy trình ISO: 120 quy trình

- Lĩnh vực Tổ chức cán bộ: 01 quy trình

- Lĩnh vực Người có công: 35 quy trình

- Lĩnh vực Việc làm – An toàn vệ sinh lao động: 27 quy trình

- Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội: 11 quy trình

- Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 18 quy trình

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 13 quy trình

- Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 05 quy trình

- Lĩnh vực Dịch vụ việc làm: 10 quy trình

Danh mục các quy trình nội bộ

1

Quy trình Kiểm soát thông tin nội bộ

NB01

2

Quy trình Quản lý văn bản đến và đi

NB02

3

Quy trình Tiếp nhận và hoản trả hồ sơ một cửa

NB03

4

Quy trình Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ

NB04

5

Quy trình Sơ tuyển công chức

NB05

6

Quy trình tuyển dụng viên chức

NB06

7

Quy trình Đào tạo công chức, viên chức

NB07

8

Quy trình Sửa chữa thiết bị Văn phòng

NB08

9

Quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

NB09

 

Tập tin đính kèm:
    Email   In
  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 679