Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 4 năm 2020
Ngày cập nhật 20/04/2020

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 4/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Đề nghị của Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 4/2020.

Chương trình công tác tháng 4 của Sở gồm:

Dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành: 06 kế hoạch

Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng: 20 nhiệm vụ

Các kế hoạch, nhiệm vụ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Các nhiệm vụ chính như sau:

Stt

Nội dung

Phòng, đơn vị tham mưu

Lãnh đạo  chỉ đạo

Thời gian

I

TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH

1

Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

2

Kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin (CSDL) quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

3

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

4

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

5

Văn bản triển khai Quyết định số 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Phòng LĐ-TL và BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 4

6

Quyết định hỗ trợ kinh phí trợ cấp nuôi dưỡng các đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1

Quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

2

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

3

Kế hoạch Hội thao ngành giáo dục nghề nghiệp mở rộng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

4

Kế hoạch khảo sát, đánh giá, tổng kết 10 thực hiện Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020 và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

5

Kế hoạch tổng kết 10 thực hiện Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020 và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

6

Kế hoạch nâng cao năng lực giáo dục nghề nghiệp

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

7

Thẩm định quyết toán năm 2019 của các đơn vị trực thuộc

Phòng KH-TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 4

8

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng

Thanh tra + Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc +

Đ/c Hồ Dần

Tháng 4

9

Phối hợp với các đơn vị, DN, cá nhân về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công Khu đô thị The Maner

Thanh tra

Đ/c Đặng Hữu Phúc +

Đ/c Hồ Dần

Tháng 4

10

Phối hợp với phòng NCC kiểm tra các hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học

Thanh tra + phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 4

11

Thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 3

12

Kiểm tra, nghiệm thu số hóa hồ sơ người có công

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 3

13

Phối hợp BCH Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lế truy điệu và an táng liệt sĩ và quân tỉnh nguyện VN hy sinh tại Lào

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 3

14

Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 778/KH-LĐTBXH về giải quyết hồ sơ tồn đọng, xác nhận NCC năm 2020

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 4

15

Thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Phòng LĐ-TL&BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 4

16

Giám sát, kiểm tra các cơ sở Bảo trợ xã hội về về thực hiện công tác phòng, chống dịch do vi rút chủng mới corona gây ra

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 4

17

Hướng dẫn triển khai kế hoạch công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

18

Hướng dẫn triển khai kế hoạch công tác trẻ em năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

19

Báo cáo định kỳ các Kế hoạch, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành  trong năm 2020 (Kể cả  là vai trò thường trực và phối hợp)

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 4

20

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch  Covid-19

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan

Ban giám đốc

Tháng 4

Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh nhiệm vụ hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo để điều chỉnh Chương trình công tác cho phù hợp. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo sở và Thủ trưởng các phòng , cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.592
Đang truy cập: 1.177