Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 5 năm 2020
Ngày cập nhật 13/05/2020

Căn cứ Chương trình công tác tháng 5/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Đề nghị của Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 5/2020.

Chương trình công tác tháng 5 của Sở gồm:

Dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành: 04 kế hoạch

Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng: 20 nhiệm vụ

Các kế hoạch, nhiệm vụ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Các nhiệm vụ chính như sau:

Stt

Nội dung

Phòng, đơn vị tham mưu

Lãnh đạo  chỉ đạo

Thời gian

I

TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH

1

Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

2

Kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin (CSDL) quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

3

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 3

4

Quyết định hỗ trợ kinh phí trợ cấp nuôi dưỡng các đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1

Quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

2

Thẩm định quyết toán nguồn kinh phí Trung ương tại các Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện

Phòng KH-TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2 – 4

3

Tổng hợp quyết toán năm 2019 gửi báo cáo Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước 

Phòng KH-TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2 – 4

4

Triển khai công tác điều tra Cung – Cầu lao động năm 2020

Phòng VL-ATLĐ + TT DVVL

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 5

5

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng

Thanh tra + Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc +

Đ/c Hồ Dần

Tháng 5

6

Phối hợp với các đơn vị, DN, cá nhân về các vụ tai nạn lao động mới xảy ra tại Hương Trà, Phong Điền

Thanh tra

Đ/c Đặng Hữu Phúc +

Đ/c Hồ Dần

Tháng 5

7

Phối hợp với phòng NCC kiểm tra các hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học

Thanh tra + phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 5

8

Thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 5

9

Kiểm tra, nghiệm thu số hóa hồ sơ người có công

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 5

10

Xét duyệt hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công theo QĐ số 408/QĐ-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 4

11

Phối hợp với các ngành thẩm định Quỹ lương KH 2019, thực hiện 2020 tại các công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Phòng LĐ-TL&BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 2 – 4

12

Triển khai Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4/5/2020 của Bộ LĐ-TB&XH về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Phòng LĐ-TL&BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 3

13

Báo cáo kết quả chi hỗ trợ cho 04 nhóm đối tượng người có công; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

14

Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông giảm nghèo trong khuôn khổ hoạt động năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

15

Xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Phòng BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

16

Hướng dẫn triển khai mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại 02 huyện: Phong Điền và A Lưới.

Phòng BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

17

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết để triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại Trạm Y tế thị trấn Lăng Cô theo Quyết định của UBND tỉnh

CC.PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

18

Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020

CC.PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

19

Báo cáo định kỳ các Kế hoạch, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành  trong năm 2020 (Kể cả  là vai trò thường trực và phối hợp)

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 4

20

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch  Covid-19

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan

Ban giám đốc

Tháng 4

Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh nhiệm vụ hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo để điều chỉnh Chương trình công tác cho phù hợp. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo sở và Thủ trưởng các phòng , cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.518
Đang truy cập: 1.152