Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 6 năm 2020
Ngày cập nhật 08/06/2020

Căn cứ Chương trình công tác tháng 6/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Đề nghị của Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 6/2020.

Chương trình công tác tháng 6 của Sở gồm:

Dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành: 05 kế hoạch

Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng: 21 nhiệm vụ

Các kế hoạch, nhiệm vụ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Các nhiệm vụ chính như sau:

Stt

Nội dung

Phòng, đơn vị tham mưu

Lãnh đạo  chỉ đạo

Thời gian

I

TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH

1

Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

2

Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

3

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ /27/7/1947 – 27/7/2020)

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 2

4

Kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/2016, của HĐND tỉnh Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020

P.BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

5

Quyết định hỗ trợ kinh phí trợ cấp nuôi dưỡng các đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1

Quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

2

Thẩm định quyết toán nguồn kinh phí Trung ương tại các Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện

Phòng KH-TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2 – 4

3

Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo lao động cho doanh nghiệp – giải pháp hiệu quả nâng tầm kỹ năng lao động Thừa Thiên Huế”

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

4

Làm việc với VCCI (Chi nhánh Đà Nẵng); Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh TT Huế; Trường cao Đẳng nghề Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

5

Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

6

Triển khai công tác điều tra Cung – Cầu lao động năm 2020

Phòng VL-ATLĐ + TT DVVL

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

7

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng

Thanh tra + Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

8

Tổ chức Hội nghị An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng

Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tuần 2

9

Kiểm tra các hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học

Thanh tra + phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

10

Kiểm tra, nghiệm thu số hóa hồ sơ người có công

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

11

Hoàn thiện các hồ sơ xác nhận người có công theo QĐ số 408/QĐ-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

12

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Phòng LĐTL-BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

13

Đôn đốc các địa phương bổ nhiệm hòa giải viên lao động

Phòng LĐTL-BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

14

Triển khai các hoạt động Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh”

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6

15

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - TB&XH

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6

16

Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

P.BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6

17

Tổ chức thăm và tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở bảo trợ xã hội trẻ em, Trung tâm HIV/AIDS và trường chuyên biệt tương lai

P.BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 2

18

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

CC PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6

19

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch  Covid-19

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan

Ban giám đốc

Tháng 6

20

Báo cáo định kỳ các Kế hoạch, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành  trong năm 2020 (Kể cả  là vai trò thường trực và phối hợp)

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 6

21

Xử lý các văn bản có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và các văn bản còn nợ quá hạn

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 6

Trong quá trình thực hiện có phát sinh nhiệm vụ hoặc gặp khó khăn, vướng mắc các phòng, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo để điều chỉnh Chương trình công tác cho phù hợp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.297
Đang truy cập: 1.096