Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 7 năm 2020
Ngày cập nhật 13/07/2020

Căn cứ Chương trình công tác tháng 7/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Đề nghị của Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 7/2020.

Chương trình công tác tháng 7 của Sở gồm:

Dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành: 07 kế hoạch

Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng: 24 nhiệm vụ

Các kế hoạch, nhiệm vụ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Các nhiệm vụ chính như sau:

Stt

Nội dung

Phòng, đơn vị tham mưu

Lãnh đạo  chỉ đạo

Thời gian

I

TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH

1

Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

2

Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

3

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao dộng và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

4

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

5

Kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị đào tạo được đầu tư từ NSNN tại các cơ sở GDNN (do Sở ban hành)

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3

6

Báo cáo Chương trình hành động vì người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

7

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050.

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

2

Tổng hợp quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách năm 2019

Phòng KHTC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

3

Lập dự toán nguồn kinh phí Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021 và giai đoạn 2021-2023

Phòng KHTC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

4

Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ban hành ngày 24/4/2020 của Chinh phủ Quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại Nam Đông, A Lưới

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

5

Kiểm tra tình hình đào tạo nghề lao động nông thôn tại huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

6

Triển khai công tác điều tra Cung – Cầu lao động năm 2020

Phòng VL-ATLĐ + TT DVVL

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

7

Tổ chức huấn luyện AT,VSLĐ cho người lao động trong doanh nghiệp và người lao động tự do

Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

8

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng

Thanh tra + Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

9

Kiểm tra các hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học

Thanh tra + phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

10

Triển khai các hoạt động hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

 

Tháng 7

11

Phối hợp kiểm tra số hóa hồ sơ người có công

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

 

Tháng 7

12

Hoàn thiện các hồ sơ xác nhận người có công theo QĐ số 408/QĐ-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

13

Nghiên cứu, hệ thống hóa nội dung Bộ luật lao động 2019 để xây dựng Tài liệu tuyên truyền Bộ luật Lao động 2019 đến các doanh nghiệp, người lao động

Phòng LĐTL

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

14

Triển khai một số nội dung Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 3/4/2019 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.

Phòng LĐTL

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

15

Triển khai các hoạt động Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh”

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

16

Triển khai tập huấn công tác người cao tuổi cho Ban Đại diện Hội NCT các cấp và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

17

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội của các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2020.

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

18

Hướng dẫn các địa phương rà soát, báo cáo danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nhận nuôi tại cộng đồng

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

19

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

20

Hướng dẫn Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/2016, của HĐND tỉnh Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020

P.BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

21

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

CC PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

22

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch  Covid-19

Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan

Ban giám đốc

Tháng 7

23

Báo cáo định kỳ các Kế hoạch, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành  trong năm 2020 (Kể cả  là vai trò thường trực và phối hợp)

Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 7

24

Xử lý các văn bản có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và các văn bản còn nợ quá hạn

Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 7

Trong quá trình thực hiện có phát sinh nhiệm vụ hoặc gặp khó khăn, vướng mắc các phòng, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo để điều chỉnh Chương trình công tác cho phù hợp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.177
Đang truy cập: 1.061