Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 9 năm 2020
Ngày cập nhật 18/08/2020

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 và Đề nghị của Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác tháng tháng 9 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 9 của Sở gồm:

Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng: 15 nhiệm vụ

Trong đó: Kế hoạch: 05, Quyết định: 01, Báo cáo: 06 và một số nhiệm vụ khác. 

Các kế hoạch, nhiệm vụ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Các nhiệm vụ chính như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

Sản phẩm

Thời gian

 1.  

Kế hoạch điều tra thực trạng, nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Kế hoạch

Tuần 2

(Tháng 9)

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác trẻ em năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Kế hoạch

Tuần 3

(Tháng 9)

 1.  

Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Kế hoạch

Tuần 2

(Tháng 9)

 1.  

Kế hoạch đánh giá chất lượng hoạt động cơ quan quý I, quý II, triển khai chấm điểm quý III

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Kế hoạch

Tuần 4

(Tháng 9)

 1.  

Kế hoạch tiếp nhận, đón công dân Thừa Thiên Huế từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Kế hoạch

Tuần 1

(Tháng 9)

 1.  

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Quyết định

Tuần 3

(Tháng 9)

 1.  

Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC quý III/2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Báo cáo

Tuần 1

(Tháng 9)

 1.  

Báo cáo tháng 9, báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 về công tác lao động, người có công và xã hội

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Báo cáo

Tuần 4

(Tháng 9)

 1.  

Dự toán ngân sách năm 2020 (cả địa phương và Trung ương)

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

 

Tuần 4

(Tháng 9)

 1.  

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý III/2020

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Báo cáo

Tuần 4

(Tháng 9)

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2020

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Báo cáo

Tuần 4

(Tháng 9)

 1.  

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Báo cáo

Tuần 4

(Tháng 9)

 1.  

Tiến hành kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Văn bản

Tháng 9

 1.  

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các TTHC, đơn thư, khiếu nại của công dân, tiếp công dân và các nhiệm vụ công tác khác có phát sinh

Thanh tra Sở

Đ/c Hồ Dần

Văn bản

Tháng 9

 1.  

Báo cáo về công tác lao động, người có công và xã hội làm việc Bộ Trưởng Bộ Lao động – TB và XH

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Báo cáo

Tuần 4

(Tháng 9)

Các phòng, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách triển khai thực hiện, Văn phòng Sở theo dõi tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo điều hành.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.213
Đang truy cập: 1.075