Công điện về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 07/6/2021, Bô Y tế ban hành Công điện số 838/CĐ-BYT về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống COVID-19

Nội dung cụ thể xin xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.378.329
Đang truy cập: 4.142