Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp cách ly y tế tập trung
Ngày cập nhật 17/07/2021

Ngày 16/7/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành Công văn số 2778/BCĐ-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp cách ly y tế tập trung, nội dung cụ thể:

 

Thực hiện công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh điều chỉnh biện pháp cách ly y tế tập trung như sau:

1. Đối tượng thuộc diện cách ly tập trung:

- Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1).

- Người nhập cảnh từ nước ngoài trở về.

- Người đến/ở/về từ các điểm thông báo khẩn của Bộ Y tế, Sở Y tế các địa phương và các khu vực phong toả theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Người đến/ở/về từ các vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

2. Thời gian cách ly tập trung:tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0 (đối với F1) hoặc kể từ ngày về địa phương (đối với người vùng dịch về).

3. Số lần xét nghiệm PCR: 04 lầntrong quá trình cách ly:

- Lần 1: ngày thứ 1 ngay khi được cách ly.

- Lần 2: ngày thứ 3 kể từ ngày vào cách ly.

- Lần 3: ngày thứ 7 kể từ ngày vào cách ly.

- Lần 4: ngày thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0 (đối với F1) hoặc kể từ ngày về địa phương (đối với người vùng dịch về)

4. Các biện pháp quản lý, giám sát y tế sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương:

Người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày sẽ tiếp tục được giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 07. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khoẻ theo quy định cho đến khi đủ 14 ngày.

5. Đối với các F2 liên quan đến các F1 đang cách ly tập trung:

Các F2liên quan sẽ chuyển từ cách ly tại nhà sang giám sát y tế tại nhà đủ 14 ngày khi F1 có kết quả xét nghiệm PCR lần 03 vào ngày thứ 7 âm tính và F2 có kết quả xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7 âm tính.

6. Đối với các trường hợp hiện đang cách ly tập trung:

6.1. Trường hợp đang cách ly tập trung chưa đủ 14 ngày: tiếp tục cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR theo quy định.

6.2. Trường hợp đang cách ly tập trung quá 14 ngày:lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết thúc cách ly tập trung nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm PCR lần gần nhất có kết quả âm tính trong vòng 72h thì không cần lấy mẫu xét nghiệm nữa.Sau đó, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 07. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khoẻ theo quy định cho đến khi đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối/về địa phương.

Lưu ý: Các khu cách ly tập trung rà soát đối tượng, lên kế hoạch, thông báo trước cho địa phương để chủ động đón công dân về tiếp tục giám sát sức khoẻ tại nhà. Bắt đầu thực hiện giải phóng đối tượng cách ly tập trung quá 14 ngày kể từ 06h ngày 16/7/2021.

Các đối tượng khác tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

(Đính kèm sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch sau khi điều chỉnh bổ sung)./.