Tìm kiếm
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021

*******

 

Ngày

Đặng Hữu Phúc

Hồ Dần

Phan Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Phước

Thứ bảy

19/6/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

19h30: Dự livetream tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Âu Lạc

Chủ nhật

20/6/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Thứ Hai 21/6/2021

S

08h00: Giao ban lãnh đạo Sở

08h00: Giao ban lãnh đạo Sở

08h00: Giao ban lãnh đạo Sở

Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 (toàn tỉnh)

08h00: Giao ban lãnh đạo Sở

C

 

Làm việc tại cơ quan

 

14h00: Làm việc với Phòng Giáo dục Nghề nghiệp

Thứ Ba

22/6/2021

S

Đi cơ sở

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cở sở dữ liệu quốc gia về dân sự, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, tại CA tỉnh

08h30: Dự Hội nghị trực tuyến, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021

08h00: Dự buổi tư vấn đào tạo nghề cho người lao động thuộc dự án di dời dân cư thượng thành Huế tại phường Hương Sơ (Phòng GDNN)

C

 

Làm việc tại cơ quan

14h00: Kiểm tra công tác BTXH tại huyện Phú Vang

14h00: Làm việc với Phòng Người có công

15h30: Làm việc với huyện Phong Điền về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Thứ

23/6/2021

S

08h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy (Thanh tra Sở, Phòng KHTC, VP Sở)

08h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

08h00: Kiểm tra công tác BTXH tại huyện Nam Đông

08h00: Làm việc với TTDVVL về dạy nghề cho người thất nghiệp (Phòng GDNN)

C

14h00: Nghe Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 (Trưởng các phòng)

15h30: Nghe phương án thiết kế trụ sở cơ quan Sở (phòng KHTC, Văn phòng Sở)

14h00: Nghe báo cáo của Công ty Scavi về thực hiện pháp luật Bảo hiểm thất nghiệp (Phòng LĐVL, Trung tâm DVVL)

13h30: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (toàn tỉnh)

14h00: Làm việc với đơn vị tư vấn của Bộ về Đề án phát triển nguồn nhân lực (Phòng GDNN)

Thứ Năm

24/6/2021

S

08h00: Làm việc với đ/c PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về dự thảo Đề cương Đề án Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh TT Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (Phòng GDNN)

10h30: Làm việc với đ/c PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về tình hình thực hiện thí điểm công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trong thời gian qua và dự kiến phương án mở rộng triển khai công tác chi trả trong thời gian đến

Làm việc tại cơ quan

08h00: Kiểm tra công tác BTXH tại thành phố Huế

08h30: Dự buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy cho toàn thể học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm BTXH

10h30: Làm việc với đ/c PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về tình hình thực hiện thí điểm công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trong thời gian qua và dự kiến phương án mở rộng triển khai công tác chi trả trong thời gian đến

08h00: Làm việc với đ/c PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về dự thảo Đề cương Đề án Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

 

C

14h00: Dự khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy

14h00: Dự khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy

14h00: Kiểm tra công tác BTXH tại huyện Phong Điền

14h00: Làm việc với Phòng KHTC và Phòng NCC về chính sách Người có công

Thứ Sáu

25/6/2021

S

08h00: Nghe Phòng LĐVL báo cáo đề án phát triển quan hệ lao động

10h00: Nghe Phòng BTXH báo cáo triển khai Nghị định 20 thay thế NĐ136

08h00: Nghe Phòng LĐVL báo cáo đề án phát triển quan hệ lao động

 

10h00: Nghe Phòng BTXH báo cáo triển khai Nghị định 20 thay thế NĐ136

08h00: Làm việc với trường Cao đẳng nghề và Trường Trung cấp VHNT về Đề án phát triển GDNN (phòng GDNN)

C

Kiểm tra vị trí đầu tư Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh

14h00: Làm việc với Phòng LĐTBXH huyện Quảng Điền về việc làm và tạo nguồn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Phòng LĐVL)

14h00: Kiểm tra công tác BTXH tại huyện A Lưới

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

26/6/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật

27/6/2021

S

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 670