Tìm kiếm
 
Thừa Thiên Huế với công tác chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng Người có công
Ngày cập nhật 06/05/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nói chuyện với người dân khi đến nhận tiền hỗ trợ

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Ngày  28/4/2020, Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1083/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 134.907 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí là: 149.178.750.000 đồng  với thời gian 03 tháng theo qui định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP  ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó đối tượng Người có công là 13.706 người với kinh phí 20.559.000.000 đồng.

 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, triển khai ngay việc hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và các qui định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

* Về tiến độ chi trả:

Toàn tỉnh ước đạt chi trả kinh phí hỗ trợ trên 95% kinh phí đến tay người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể:

- Có 07 địa phương hoàn thành cơ bản 100% việc chi trả hỗ trợ người có công với cách mạng, gồm: Thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang, Phú Lộc, huyện Nam Đông.

Tuy nhiên, trong quá trình chi trả, dưới sự giám sát các phòng chuyên môn cấp huyện, UBMTTQVN các cấp và UBND xã, một số đối tượng tạm thời chưa chi trả chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, gồm: Đối tượng đã lập danh sách nhưng khi chi trả đã chết trong tháng 4; đối tượng không có mặt tại địa phương tại thời điểm chi trả; đối tượng phát hiện trùng đã chi trả ở nhóm đối tượng khác không chi trả và quyết toán giảm so với quyết định đã phê duyệt (quá trình lập danh sách các xã, huyện đã đối chiếu, thực hiện chống trùng lặp theo Hướng dẫn số 927/HD-LĐTBXH ngày 16/4/2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhưng vẫn xảy ra một vài trường hợp trùng lặp, phát hiện khi chi trả).

- Thành phố Huế: Đến hết ngày 04/5/2020, chỉ còn 02 phường: Thuận Thành 145 đối tượng với 217,5 triệu đồng; Thuận Lộc 126 đối tượng với 189 triệu đồng đang thực hiện chi trả trong sáng ngày 05/05/2020.

- Huyện A Lưới:

+ Đến ngày 30/4/2020, có 05/18 xã hoàn thành thủ tục rút kinh phí, tổ chức chi trả hoàn thành cho các đối tượng gồm Hồng Thủy, Hồng Thượng, Hồng Bắc, Hồng Thái và Quảng Nhân với 6,4 tỷ đồng/18,8 tỷ đồng.

+ Trong ngày 04/5/2020 (sau 04 ngày nghỉ lễ), các xã còn lại đã hoàn thành việc rút kinh phí, thực hiện chi trả trong ngày 04/5 và hoặc chậm nhất hoàn thành trong ngày 05/5/2020.

* Về hình thức chi trả:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức phù hợp, thuận lợi nhằm chuyển kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn và các qui định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Các huyện, thị xã, thành phố Huế hầu hết giao UBND cấp xã thực hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng.

* Về công tác giám sát, triển khai thực hiện việc chi trả:

- Các địa phương thực hiện việc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong công tác giám sát thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành.

- UBND các huyện thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đã bố trí lực lượng Công an phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình tiếp nhận và tổ chức phát kinh phí cho các đối tượng.

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.

 Như vậy, Thừa Thiên Huế cơ bản đã chi trả xong cho các đối tượng Người có công theo nguyên tắc công khai minh bạch, kịp thời, chính xác.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 680