Tìm kiếm
 
Quay lại12345Xem tiếp
Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 07/07/2020

Sáng ngày 6/7/2020, Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu Văn phòng Sở gồm Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại các điểm cầu gồm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, và trong thời điểm giãn cách xã hội, việc họp trực tuyến là giải pháp hiệu quả để thực hiện việc chỉ đạo điều hành từ Sở đến địa phương đảm bảo thông suốt mà không cần gặp mặt trực tiếp.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.503 người đạt 38,2% kế hoạch, trong đó có 312 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc giải quyết việc làm đạt tỷ lệ chưa cao do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, số khác giải thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã cho người lao động tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều lao động tự do không có việc làm. Mặc dù, từ ngày 01/5/2020 đến nay, nhiều đơn vị kinh doanh, hộ gia đình đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, qua đó đã thu hút nhiều lao động quay lại làm việc; lao động tự do đã tích cực tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của nhiều đơn vị còn gặp khó khăn nên nhu cầu tuyển lao động chưa cao đã ảnh hưởng nhiều đến công tác giải quyết việc làm.

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ 2,574 tỷ đồng (từ nguồn lãi vay trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng) và 15 tỷ đồng (nguồn ngân sách địa phương) ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay tạo việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đã giải ngân cho 654 dự án vay vốn với tổng số tiền 28,689 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho 774 lao động.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.394 người với tổng số tiền chi là 76,1 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 117 người với số tiền chi là 418,2 triệu đồng và người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là làm trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, công nghiệp, chế biến, chế tạo (may mặc).

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động để giải quyết việc làm cho người lao động, cụ thể: các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm; tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các học sinh, sinh viên các Trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức; kết quả số người tìm việc qua sàn giao dịch việc làm, đến trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm, tìm việc qua Website và trang mạng xã hội do Sở tạo lập là 3.754 lượt người; có 192 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động.

Từ đầu năm đến 25/6/2020, đã cấp, cấp lại 33 giấy phép lao động và 43 giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đưa số lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là 313 người.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gặp một số khó khăn, vướng mắc và phấn đấu hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong 6 tháng cuối năm.

Phan Thanh Ấn
Xem tin theo ngày  
Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 07/07/2020

Sáng ngày 6/7/2020, Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu Văn phòng Sở gồm Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại các điểm cầu gồm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, và trong thời điểm giãn cách xã hội, việc họp trực tuyến là giải pháp hiệu quả để thực hiện việc chỉ đạo điều hành từ Sở đến địa phương đảm bảo thông suốt mà không cần gặp mặt trực tiếp.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.503 người đạt 38,2% kế hoạch, trong đó có 312 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc giải quyết việc làm đạt tỷ lệ chưa cao do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, số khác giải thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã cho người lao động tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều lao động tự do không có việc làm. Mặc dù, từ ngày 01/5/2020 đến nay, nhiều đơn vị kinh doanh, hộ gia đình đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, qua đó đã thu hút nhiều lao động quay lại làm việc; lao động tự do đã tích cực tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của nhiều đơn vị còn gặp khó khăn nên nhu cầu tuyển lao động chưa cao đã ảnh hưởng nhiều đến công tác giải quyết việc làm.

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ 2,574 tỷ đồng (từ nguồn lãi vay trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng) và 15 tỷ đồng (nguồn ngân sách địa phương) ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay tạo việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đã giải ngân cho 654 dự án vay vốn với tổng số tiền 28,689 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho 774 lao động.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.394 người với tổng số tiền chi là 76,1 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 117 người với số tiền chi là 418,2 triệu đồng và người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là làm trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, công nghiệp, chế biến, chế tạo (may mặc).

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động để giải quyết việc làm cho người lao động, cụ thể: các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm; tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các học sinh, sinh viên các Trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức; kết quả số người tìm việc qua sàn giao dịch việc làm, đến trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm, tìm việc qua Website và trang mạng xã hội do Sở tạo lập là 3.754 lượt người; có 192 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động.

Từ đầu năm đến 25/6/2020, đã cấp, cấp lại 33 giấy phép lao động và 43 giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đưa số lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là 313 người.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gặp một số khó khăn, vướng mắc và phấn đấu hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong 6 tháng cuối năm.

Phan Thanh Ấn
Xem tin theo ngày  
Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 07/07/2020

Sáng ngày 6/7/2020, Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu Văn phòng Sở gồm Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại các điểm cầu gồm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, và trong thời điểm giãn cách xã hội, việc họp trực tuyến là giải pháp hiệu quả để thực hiện việc chỉ đạo điều hành từ Sở đến địa phương đảm bảo thông suốt mà không cần gặp mặt trực tiếp.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.503 người đạt 38,2% kế hoạch, trong đó có 312 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc giải quyết việc làm đạt tỷ lệ chưa cao do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, số khác giải thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã cho người lao động tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều lao động tự do không có việc làm. Mặc dù, từ ngày 01/5/2020 đến nay, nhiều đơn vị kinh doanh, hộ gia đình đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, qua đó đã thu hút nhiều lao động quay lại làm việc; lao động tự do đã tích cực tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của nhiều đơn vị còn gặp khó khăn nên nhu cầu tuyển lao động chưa cao đã ảnh hưởng nhiều đến công tác giải quyết việc làm.

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ 2,574 tỷ đồng (từ nguồn lãi vay trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng) và 15 tỷ đồng (nguồn ngân sách địa phương) ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay tạo việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đã giải ngân cho 654 dự án vay vốn với tổng số tiền 28,689 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho 774 lao động.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.394 người với tổng số tiền chi là 76,1 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 117 người với số tiền chi là 418,2 triệu đồng và người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là làm trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, công nghiệp, chế biến, chế tạo (may mặc).

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động để giải quyết việc làm cho người lao động, cụ thể: các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm; tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các học sinh, sinh viên các Trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức; kết quả số người tìm việc qua sàn giao dịch việc làm, đến trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm, tìm việc qua Website và trang mạng xã hội do Sở tạo lập là 3.754 lượt người; có 192 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động.

Từ đầu năm đến 25/6/2020, đã cấp, cấp lại 33 giấy phép lao động và 43 giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đưa số lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là 313 người.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gặp một số khó khăn, vướng mắc và phấn đấu hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong 6 tháng cuối năm.

Phan Thanh Ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 07/07/2020

Sáng ngày 6/7/2020, Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu Văn phòng Sở gồm Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở

Tham dự cuộc họp trực tuyến tại các điểm cầu gồm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, và trong thời điểm giãn cách xã hội, việc họp trực tuyến là giải pháp hiệu quả để thực hiện việc chỉ đạo điều hành từ Sở đến địa phương đảm bảo thông suốt mà không cần gặp mặt trực tiếp.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.503 người đạt 38,2% kế hoạch, trong đó có 312 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc giải quyết việc làm đạt tỷ lệ chưa cao do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, số khác giải thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã cho người lao động tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều lao động tự do không có việc làm. Mặc dù, từ ngày 01/5/2020 đến nay, nhiều đơn vị kinh doanh, hộ gia đình đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, qua đó đã thu hút nhiều lao động quay lại làm việc; lao động tự do đã tích cực tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của nhiều đơn vị còn gặp khó khăn nên nhu cầu tuyển lao động chưa cao đã ảnh hưởng nhiều đến công tác giải quyết việc làm.

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ 2,574 tỷ đồng (từ nguồn lãi vay trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng) và 15 tỷ đồng (nguồn ngân sách địa phương) ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay tạo việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đã giải ngân cho 654 dự án vay vốn với tổng số tiền 28,689 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho 774 lao động.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 5.394 người với tổng số tiền chi là 76,1 tỷ đồng, số người đề nghị được hỗ trợ học nghề là 117 người với số tiền chi là 418,2 triệu đồng và người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là làm trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, công nghiệp, chế biến, chế tạo (may mặc).

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động để giải quyết việc làm cho người lao động, cụ thể: các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm; tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các học sinh, sinh viên các Trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức; kết quả số người tìm việc qua sàn giao dịch việc làm, đến trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm, tìm việc qua Website và trang mạng xã hội do Sở tạo lập là 3.754 lượt người; có 192 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động.

Từ đầu năm đến 25/6/2020, đã cấp, cấp lại 33 giấy phép lao động và 43 giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đưa số lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là 313 người.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gặp một số khó khăn, vướng mắc và phấn đấu hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong 6 tháng cuối năm.

Phan Thanh Ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.378.447
Đang truy cập: 4.165