Tìm kiếm
 
Quay lại12345Xem tiếp
Xã hội. >> Giảm nghèo bền vững
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách...
Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh...
Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về việc triển khai...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Thay đổi nhận thức và hành động thông qua phương pháp...
Huyện Nam Đông vừa có buổi làm việc với các Sở, ban ngành, trường học để bàn biện pháp tổ chức thực hiện...
 Sáng 17/2, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch phân công giúp đỡ các...
Ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 31/QĐ-TTg  về việc phê duyệt...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xã hội. >> Giảm nghèo bền vững
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách...
Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh...
Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về việc triển khai...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Thay đổi nhận thức và hành động thông qua phương pháp...
Huyện Nam Đông vừa có buổi làm việc với các Sở, ban ngành, trường học để bàn biện pháp tổ chức thực hiện...
 Sáng 17/2, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch phân công giúp đỡ các...
Ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 31/QĐ-TTg  về việc phê duyệt...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xã hội. >> Giảm nghèo bền vững
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không...
Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. Hôm...
Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành giúp đỡ các xã nghèo...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 vừa được UBND tỉnh ban hành.  
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Thay đổi nhận thức và hành động thông qua phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam”...
Huyện Nam Đông vừa có buổi làm việc với các Sở, ban ngành, trường học để bàn biện pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo...
 Sáng 17/2, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch phân công giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% giai đoạn 2016 – 2020. Báo cáo tại Hội nghị,...
Ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 31/QĐ-TTg  về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xã hội. >> Giảm nghèo bền vững
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không...
Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. Hôm...
Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành giúp đỡ các xã nghèo...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 vừa được UBND tỉnh ban hành.  
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Thay đổi nhận thức và hành động thông qua phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam”...
Huyện Nam Đông vừa có buổi làm việc với các Sở, ban ngành, trường học để bàn biện pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo...
 Sáng 17/2, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch phân công giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% giai đoạn 2016 – 2020. Báo cáo tại Hội nghị,...
Ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 31/QĐ-TTg  về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.377.921
Đang truy cập: 2.318