Tìm kiếm
Quay lại12345Xem tiếp
 
Gặp mặt 260 người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt những người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, cố gắng kiên trì và cả sự hy sinh thầm lặng của quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội trong những năm qua.

 

Tại buổi gặp mặt Ông Đặng Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong công tác quản lý, hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây là dịp để đội ngũ thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục – cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; cũng là cơ hội để quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu đề đạt nguyện vọng nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khănc có được kiến thức, kỹ năng cơ bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển nghề nghiệp.

 

Nguyễn Hữu Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt 260 người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt những người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, cố gắng kiên trì và cả sự hy sinh thầm lặng của quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội trong những năm qua.

 

Tại buổi gặp mặt Ông Đặng Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong công tác quản lý, hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây là dịp để đội ngũ thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục – cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; cũng là cơ hội để quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu đề đạt nguyện vọng nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khănc có được kiến thức, kỹ năng cơ bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển nghề nghiệp.

 

Nguyễn Hữu Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt 260 người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt những người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, cố gắng kiên trì và cả sự hy sinh thầm lặng của quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội trong những năm qua.

 

Tại buổi gặp mặt Ông Đặng Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong công tác quản lý, hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây là dịp để đội ngũ thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục – cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; cũng là cơ hội để quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu đề đạt nguyện vọng nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khănc có được kiến thức, kỹ năng cơ bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển nghề nghiệp.

 

Nguyễn Hữu Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt 260 người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt những người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, cố gắng kiên trì và cả sự hy sinh thầm lặng của quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội trong những năm qua.

 

Tại buổi gặp mặt Ông Đặng Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong công tác quản lý, hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây là dịp để đội ngũ thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục – cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; cũng là cơ hội để quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu đề đạt nguyện vọng nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khănc có được kiến thức, kỹ năng cơ bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển nghề nghiệp.

 

Nguyễn Hữu Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt 260 người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 19/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt những người chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, cố gắng kiên trì và cả sự hy sinh thầm lặng của quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội trong những năm qua.

 

Tại buổi gặp mặt Ông Đặng Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong công tác quản lý, hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây là dịp để đội ngũ thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu, những người luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục – cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; cũng là cơ hội để quý thầy, cô giáo, quý sơ, ni, bảo mẫu đề đạt nguyện vọng nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khănc có được kiến thức, kỹ năng cơ bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển nghề nghiệp.

 

Nguyễn Hữu Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.023
Đang truy cập: 1.276