Tìm kiếm
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính kiểm tra công tác triển khai, rà soát hộ nghèo tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 06/12/2016
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày 28/11/2016, tại UBND xã Lộc Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã có buổi làm việc với UBND huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Thủy về công tác triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo nói chung và công tác tập huấn, điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 nói riêng.

Chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc, Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính yêu cầu tiếp tục tăng cường đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo cáo kết quả điều tra, rà soát đảm bảo đúng thời gian quy định. Đối với xã Lộc Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lộc Thủy phối hợp với UBMTTQVN xã chỉ đạo các hội, đoàn thể cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo; đồng thời, chỉ đạo các thôn triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình và tiến độ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.389
Đang truy cập: 1.060