Tìm kiếm
 
UBND tỉnh họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 09/12/2016
Sáng 6/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã chủ trì buổi họp với các Sở, ngành liên quan để thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương tình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 đưa ra mục tiêu chung là: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin); phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh từ 8,36% (năm 2015) xuống còn 4% vào cuối năm 2020, trong đó giảm số lượng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% (19 xã) xuống còn 07 xã. Phấn đấu trên 45% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - hải đảo và xã đặc biệt khó khăn dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020 ước khoảng 470 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 352,5 tỷ đồng còn lại ngân sách Tỉnh và nguồn huy động khác.

Để đạt các mục tiêu và chỉ tiêu trên, có 5 dự án lớn (trong đó có 06 tiểu dự án) được đưa vào trong Kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 gồm: Chương trình 30a (gồm 3 tiểu dự án); Chương trình 135 (gồm 3 tiểu dự án); Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135 và 30a; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Trong Kế hoạch cũng có các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh như chính sách hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT cho hộ cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các sở, ngành đã thống nhất mục tiêu và chỉ tiêu trong dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời thảo luận, cho ý kiến thêm vào các giải pháp chủ yếu được đề ra trong Kế hoạch; làm rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch.

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo các CTMTQG của tỉnh) tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành, khẩn trương chính lý, bổ sung và hoàn thiện Kế hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương, chủ động xây dựng phương án triển khai Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện ngay, sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.344
Đang truy cập: 1.047