Tìm kiếm
 
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả tỉnh xuống còn 6,09% vào cuối năm 2017
Ngày cập nhật 18/01/2017

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế - năm 2017.

 

Theo đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả tỉnh từ 7,19% xuống còn 6,09%  (giảm 1,1%) vào cuối năm 2017; riêng các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%  giảm từ 3% đến 4%; 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; Hỗ trợ 14.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BẢo hiểm y tế; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách... được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách khác về giáo dục theo quy định;...

Chương trình được thực hiện nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 để góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên tập trung đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng núi.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.128
Đang truy cập: 1.022