Tìm kiếm
 
Quay lại12345Xem tiếp
Phân bổ 140,816 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu
Ngày cập nhật 24/01/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND phân bổ 140,816 tấn gạo (trong đó, huyện Quảng Điền: 2,1 tấn; huyện Phú Vang: 77,4 tấn; huyện Phú Lộc: 61,316 tấn) từ nguồn gạo Trung ương hỗ trợ còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại các xã ven biển chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

 

Định mức và thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo cho người dân bị ảnh hưởng: Định mức: Hỗ trợ không quá 15 kg gạo/người. Thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo đến tay người dân: Trước ngày 26 tháng 01 năm 2017.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc căn cứ số gạo được phân bổ và tình hình thực tế số nhân khẩu thuộc các hộ được hỗ trợ để cấp phát hỗ trợ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phân bổ 140,816 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu
Ngày cập nhật 24/01/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND phân bổ 140,816 tấn gạo (trong đó, huyện Quảng Điền: 2,1 tấn; huyện Phú Vang: 77,4 tấn; huyện Phú Lộc: 61,316 tấn) từ nguồn gạo Trung ương hỗ trợ còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại các xã ven biển chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

 

Định mức và thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo cho người dân bị ảnh hưởng: Định mức: Hỗ trợ không quá 15 kg gạo/người. Thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo đến tay người dân: Trước ngày 26 tháng 01 năm 2017.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc căn cứ số gạo được phân bổ và tình hình thực tế số nhân khẩu thuộc các hộ được hỗ trợ để cấp phát hỗ trợ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phân bổ 140,816 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu
Ngày cập nhật 24/01/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND phân bổ 140,816 tấn gạo (trong đó, huyện Quảng Điền: 2,1 tấn; huyện Phú Vang: 77,4 tấn; huyện Phú Lộc: 61,316 tấn) từ nguồn gạo Trung ương hỗ trợ còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại các xã ven biển chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

 

Định mức và thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo cho người dân bị ảnh hưởng: Định mức: Hỗ trợ không quá 15 kg gạo/người. Thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo đến tay người dân: Trước ngày 26 tháng 01 năm 2017.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc căn cứ số gạo được phân bổ và tình hình thực tế số nhân khẩu thuộc các hộ được hỗ trợ để cấp phát hỗ trợ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phân bổ 140,816 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu
Ngày cập nhật 24/01/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND phân bổ 140,816 tấn gạo (trong đó, huyện Quảng Điền: 2,1 tấn; huyện Phú Vang: 77,4 tấn; huyện Phú Lộc: 61,316 tấn) từ nguồn gạo Trung ương hỗ trợ còn thừa sau khi thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại các xã ven biển chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển có nguy cơ bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

 

Định mức và thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo cho người dân bị ảnh hưởng: Định mức: Hỗ trợ không quá 15 kg gạo/người. Thời gian hoàn thành việc phân bổ gạo đến tay người dân: Trước ngày 26 tháng 01 năm 2017.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc căn cứ số gạo được phân bổ và tình hình thực tế số nhân khẩu thuộc các hộ được hỗ trợ để cấp phát hỗ trợ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.377.921
Đang truy cập: 3.846