Tìm kiếm
 
27 xã của tỉnh Thừa Thiên Huế là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 10/02/2017

Ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 31/QĐ-TTg  về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định trên, tỉnh Thừa Thiên Huế có 27 xã của 4 huyện là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, Cụ thể:

- Huyện Phong Điền có 5 xã, gồm: Phong Chương, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn và Điền Hòa;

- Huyện Quảng Điền có có 7 xã, gồm: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái và Quảng Lợi;

- Huyện Phú Lộc có 7 xã, gồm: Lộc Bình, Vinh Hải, Vinh Mỹ, Vinh Giang, Lộc Trì, Vinh Hiền và Lộc Vĩnh;

- Huyện Phú Vang có 8 xã gồm: Vinh Phú, Vinh Hà, Phú Xuân, Vinh Thái, Vinh Xuân, Phú Diên, Vinh An và Phú An.

Cũng theo Quyết định trên, 27 xã của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hưởng cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020./.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.077
Đang truy cập: 1.017