Tìm kiếm
 
TT Huế tiếp nhận hơn 320 triệu đồng dự án hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật
Ngày cập nhật 13/03/2017
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Thay đổi nhận thức và hành động thông qua phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam” với nguồn kinh phí 320,59 triệu đồng do Trường Đại học Carleton - Canada tài trợ.
 
 

Theo đó, dự án thực hiện trong 4 năm (2017 - 2020) tại 5 xã (Phú Vinh, Hồng Kim, A Ngo, Hồng Trung, Hồng Thái) và Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới. Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị triển khai dự án.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật vào cùng tham gia nghiên cứu nhằm sẽ nâng cao năng lực cho họ để trở thành những tác nhân tích cực trong tiến trình tiếp cận về quyền giáo dục và hòa nhập xã hội cho bản thân.

Các hoạt động chính của dự án, gồm: Tập huấn, truyền thông cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật với 10 đối tượng/địa phương (2017 - 2018); Tập huấn kỹ năng phân tích dữ liệu có sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật ( 2018 - 2019); Kết nối cộng đồng, vận động chính sách và vận động các nguồn tài trợ cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật (2019 - 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.391
Đang truy cập: 1.060