Tìm kiếm
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về kế hoạch giúp đỡ các xã nghèo
Ngày cập nhật 22/03/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành giúp đỡ các xã nghèo tại Nam Đông.
 
 

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Đông, cuối năm 2016 tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 779 hộ (12,17%); trong đó có một số xã còn tỉ lệ hộ nghèo cao như: Hương Hữu 40,16%, Thượng Long 38,09%, Thượng Lộ 23,73%... UBND huyện cũng đã có Kế hoạch số 59/KH-UBND phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ 6 xã có tỉ lệ hộ nghèo cao giai đoạn 2017 - 2020 để đến năm 2020, giảm nghèo toàn xuống còn 6,09%, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trên cơ sở Kế hoạch số 16/KH-UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và kế hoạch của huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện việc hỗ trợ phải trên tinh thần trách nhiệm cao, chú trọng việc định hướng và hướng dẫn cách thức làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm phát huy tính chủ động vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh khắc Đính yêu cầu UBND huyện Nam Đông cần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, người lao động trong việc giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo. Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội đối với hộ nghèo, người nghèo, huyện cần xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực nhằm khơi dậy ý thức vươn lên tự thoát nghèo cho bà con.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trên tinh thần cầu thị, UBND huyện cần có giải pháp thực hiện đồng bộ và nhận rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững đến từng hộ gia đình; phân công cụ thể cán bộ đến tận hộ thực hiện công tác giảm nghèo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.398
Đang truy cập: 1.058