Tìm kiếm
 
UBND thị xã Hương Trà phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2018
Ngày cập nhật 25/02/2019

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Trà để làm căn cứ hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2018.

Theo đó, đơn vị phường Hương Xuân có 125 hộ được hỗ trợ tiền điện với tổng số tiền 17.250.000 đồng. Trong đó số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 105 hộ, tổng số tiền hỗ trợ 14.490.000 đồng; số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo20 hộ, số tiền hỗ trợ 2.760.000 đồng.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.324
Đang truy cập: 1.041