Tìm kiếm
 
 
Quay lại12345Xem tiếp
 
Xã hội >> Bảo trợ xã hội
Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII, kỳ họp lần thứ 4 thông qua Nghị quyết quy định mức...
Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ...
Sáng ngày 06/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thừa Thiên Huế...
Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành...
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối...
Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII ngày 26/8/2021 đã biểu...
Ngày 23/6/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số...
Chi trả chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng trợ cấp là hoạt động...
Địa bàn trải rộng và có số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tương đối lớn, nhưng sau khi được chọn thí điểm chi trả chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xã hội >> Bảo trợ xã hội
Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII, kỳ họp lần thứ 4 thông qua Nghị quyết quy định mức...
Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ...
Sáng ngày 06/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thừa Thiên Huế...
Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành...
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối...
Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII ngày 26/8/2021 đã biểu...
Ngày 23/6/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số...
Chi trả chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng trợ cấp là hoạt động...
Địa bàn trải rộng và có số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tương đối lớn, nhưng sau khi được chọn thí điểm chi trả chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xã hội >> Bảo trợ xã hội
Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII, kỳ họp lần thứ 4 thông qua Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Sáng ngày 06/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022) tại huyện Phong...
Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu...
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thực hiện thông báo Kết luận số 285/TB-UBND ngày 03 tháng...
Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII ngày 26/8/2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội...
Ngày 23/6/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, nội dung cụ thể:
Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách...
Chi trả chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng trợ cấp là hoạt động cụ thể nhằm song hành chương trình chuyển đổi số của tỉnh và xu thế chuyển đổi số của quốc gia, từng...
Địa bàn trải rộng và có số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tương đối lớn, nhưng sau khi được chọn thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) không dùng tiền mặt, huyện Phú Lộc đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xã hội >> Bảo trợ xã hội
Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII, kỳ họp lần thứ 4 thông qua Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Sáng ngày 06/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022) tại huyện Phong...
Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu...
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thực hiện thông báo Kết luận số 285/TB-UBND ngày 03 tháng...
Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII ngày 26/8/2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội...
Ngày 23/6/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, nội dung cụ thể:
Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách...
Chi trả chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng trợ cấp là hoạt động cụ thể nhằm song hành chương trình chuyển đổi số của tỉnh và xu thế chuyển đổi số của quốc gia, từng...
Địa bàn trải rộng và có số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tương đối lớn, nhưng sau khi được chọn thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) không dùng tiền mặt, huyện Phú Lộc đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.148.576
Đang truy cập: 4.937