Tìm kiếm
 
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát và trợ giúp xã hội nhân dịp tết Nguyên Đán - Canh Tý 2020.
Ngày cập nhật 13/12/2019

Ngày 03/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9261/UBND-XH về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và trợ giúp xã hội nhân dịp tết Nguyên Đán - Canh Tý 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện nắm tình hình thực tế tại các địa phương (lưu ý tại các địa bàn khó khăn, miền núi, các cơ sở bảo trợ có nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế gặp khó khăn); xây dựng kế hoạch thăm hỏi, trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng khó khăn đột xuất; không để có đối tượng nào trên địa bàn thiếu đói trong dịp tết Nguyên Đán – Canh Tý 2020; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương trước ngày 05/01/2020; Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế tại địa phương, chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các địa phương, nắm thông tin tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, thực hiện công tác tuyên truyền, thăm hỏi động viên kịp thời các doanh nghiệp khó khăn, có biện pháp phòng ngừa, hạn chế đình công xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên Đán – Canh Tý 2020; tổng hợp tình hình các doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2019.

Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện bố trí Lãnh đạo tăng cường kiểm tra, giám sát nắm tình hình tại các địa bàn khó khăn (thôn/bản/tổ) kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh, vướng mắc đảm bảo việc thực hiện chi, trả các chế độ chính sách kịp thời, đúng đối tượng và thời gian.

Sở Tài chính, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc chi trả trợ cấp, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo đúng thời gian quy định 

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.878.660
Đang truy cập: 533