Tìm kiếm
 
 
Triển khai thí điểm 05 dịch vụ đô thị thông minh tại TT Huế
Ngày cập nhật 13/12/2019

Thực hiện Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9193/UBND-CT, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các cơ quan liên quan đang có đề án, dự án liên quan đến đô thị thông minh thực hiện hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm cơ quan đầu mối rà soát, tổng hợp danh mục đề án, dự án thực hiện thí điểm và việc áp dụng bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam trong đánh giá tình hình phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh (ban hành kèm Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

Được biết, việc thí điểm dịch vụ đô thị thông minh hướng tới mục tiêu triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; xác định mô hình triển khai thành công để phổ biến, nhân rộng; đồng thời đánh giá được mức độ phù hợp với thực tiễn của các văn bản hướng dẫn, quy định đã ban hành và đề xuất bổ sung, hệ thống hóa, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy định về phát triển dịch vụ đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, các dịch vụ đô thị thông minh triển khai thí điểm, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, gồm các dịch vụ cơ bản sau:

Dịch vụ phản ánh hiện trường (người dân có thể phản ánh mọi vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp thời và giúp chính quyền đô thị tiếp nhận, giải quyết các bất cập nhanh chóng, chính xác và hiệu quả; cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý phản ánh một cách công khai và minh bạch); 

Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông (cung cấp thông tin giao thông thời gian thực, giám sát chất lượng dịch vụ giao thông công cộng, điều hành giao thông);

Dịch vụ an ninh trật tự của đô thị ( thông báo, cảnh báo, hỗ trợ xử lý về tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trong đô thị); 

Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.321.473
Đang truy cập: 322