Tìm kiếm
 
 
Số hóa, ký số hồ sơ chứng thực vào Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
Ngày cập nhật 13/12/2019

Để đảm bảo thuận tiện cho công dân, tổ chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính có quy định phải trả kết quả giải quyết ngay sau khi tiếp nhận, giải quyết, cụ thể là nhóm thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực (12 thủ tục hành chính); ngày 02/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9196/UBND-HCC, yêu cầu: 

Công chức tiếp nhận hồ sơ phải cập nhật thông tin tiếp nhận, tình hình, kết quả giải quyết vào Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh; không thực hiện số hóa, ký số hồ sơ tiếp nhận để đảm bảo thời gian giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho công dân, tổ chức; 

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công quảng bá, tuyên truyền và khuyến khích công dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 đối với nhóm thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực để góp phần nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến./. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.321.473
Đang truy cập: 525