Tìm kiếm
 
 
 
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày cập nhật 18/02/2021

Ủy ban nhân đan tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 1088/UBND-TĐKT ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ về Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; giao thông; vận tải; thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự Nhà nước; thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nội dung văn bản nêu trên; thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đăng tải, tuyên truyền nội dung văn bản nêu trên để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

Nguyễn Hữu Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.149.043
Đang truy cập: 5.125