Tìm kiếm
 
 
 
Tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”
Ngày cập nhật 21/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BTGTU, ngày 16/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (gọi tắt là Cuộc thi); để triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời góp phần tạo nên thành công chung của Cuộc thi, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cấp ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở thực hiện một số nội dung sau:

 

 

 

1. Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn TNCSHCM trong toàn đơn vị về ý nghĩa của Cuộc thi; tạo ra đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, sự đồng thuận trong Đảng nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Phát động và vận động toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động, nhất là lực lượng đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Cuộc thi sẽ kéo dài trong 12 tuần (Dự kiến tuần thi Thứ nhất sẽ bắt đầu từ 20/9/2021).

3.Toàn bộ Nội dung thi, Hướng dẫn dự thi, Thể lệ Cuộc thi, Cơ cấu câu hỏi, Giải thưởng và các nội dung khác liên quan đến Cuộc thi sẽ được công khai trên phần mềm của Cuộc thi và sẽ được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối. Đề nghị truy cập Trang thông tin Điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhtheo địa chỉ: http://www.danguykhoicqvadn.thuathienhue.gov.vn, vào biểu tượng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” để tìm hiểu và phổ biến đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn đơn vị.

4. Sau khi thời gian tổ chức Cuộc thi kết thúc (sau 12 tuần thi, khoảng cuối tháng 12/2021), đề nghị các Chi bộ, Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên CS HCM Sở báo cáo nhanh số lượng, lượt người tham dự, số giải thưởng (nếu có), những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham dự Cuộc thi với Đảng ủy Sở để tổng hợp, báo cáo lên Đảng ủy cấp trên.

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”là một đợt sinh hoạt chính trị nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, do đó việc tham dự Cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí bổ sung để xem xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Đề nghị các các chi bộ trực thuộc, Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh cần trao đổi đề nghị liên hệ với Đảng ủy Sở để kịp thời giải quyết./.

Nguyệt Ánh - VPS

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.149.405
Đang truy cập: 5.258