Tìm kiếm
 
 
 
Một số chính sách liên quan có hiệu lực từ tháng 01/2022
Ngày cập nhật 03/01/2022

Tháng đầu tiên của năm mới đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó đáng lưu ý là: Tăng tuổi nghỉ hưu; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng....

STT

Tên văn bản

Ngày

LUẬT

1

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội, số 69/2020/QH14

BH: 13/11/2020

HL: 01/01/2022

2

Luật Phòng, chống ma túy của Quốc hội, số 73/2021/QH14 

BH: 30/03/2021

HL: 01/01/2022

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

BH: 24/12/2021

HL: 01/01/2022

2

Nghị định 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

BH: 08/12/2021

HL: 01/01/2022

3

Nghị định 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BH: 10/12/2021

HL: 01/01/2022

4

Nghị định 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

BH: 04/12/2021

HL: 01/01/2022

5

Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

BH: 07/12/2021

HL: 20/01/2022

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 1260/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

BH: 19/07/2021

HL: 01/01/2022

2

Quyết định 36/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

BH: 13/12/2021

HL: 28/01/2022

THÔNG TƯ

1

Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

BH: 15/11/2021

HL: 01/01/2022

2

Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

BH: 30/12/2020

HL: 01/01/2022

3

Thông tư 02/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia"

BH: 21/06/2021

HL: 01/01/2022

4

Thông tư 95/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"

BH: 11/11/2021

HL: 01/01/2022

5

Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

BH: 30/11/2021

HL: 20/01/2022

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

BH: 08/12/2021

HL: 01/01/2022

2

Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

BH: 13/11/2021

HL: 01/01/2022

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.149.301
Đang truy cập: 5.233