Tìm kiếm
 
 
 
Năm 2017: Phấn đấu giữ 92 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý
Ngày cập nhật 10/02/2017

Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2017 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 09/02.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy vai trò tham mưu, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến công tác phòng, chống ma tuý; Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; điều trị nghiện; sau cai nghiện; Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, “đánh trúng, đánh mạnh” và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma tuý, không để tội phạm, tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp hơn...

Theo đó,  để thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tổ chức lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống ma tuý với các chương trình kinh tế, xã hội khác; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch liên ngành, Nghị quyết liên tịch trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, tập trung chỉ đạo thành lập Tổ công tác cai nghiện tại tất cả các xã, phường, thị trấn có người nghiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm; phối hợp thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; tổ chức cho cơ quan, xí nghiệp, trường học, các thôn, bản, cụm dân cư và các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký không phạm tội và sử dụng trái phép chất ma tuý. Phấn đấu giữ 92 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý .

Đồng thời các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tác hại của ma túy đến mọi người dân; phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý; khuyến khích và động viên các mô hình, câu lạc bộ về phòng, chống ma tuý ở cơ sở; quản lý, giáo dục, cảm hoá người nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tham mưu, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý tại một số sở, ngành liên quan; ban hành Quy chế và thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn; tổ chức có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2017.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.988.943
Đang truy cập: 1.550