Tìm kiếm
 
 
 
Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh TT Huế hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần đến hết ngày 31/12/2016 thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 03/04/2017

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A.               VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/12/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Khoản 6 và khoản 2 Điều 9 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND

- Tại khoản 6 và khoản 2 Điều 9 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND đã bị Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung.

01/8/2014

 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 văn bản

 

 

 

 

 

 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.988.943
Đang truy cập: 1.535