Tìm kiếm
 
 
 
UBND tỉnh quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hoá gia đình
Ngày cập nhật 16/10/2017

        Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh.

       Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hoá gia đình./.

Tập tin đính kèm:
BBT+N.N.Thịnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.988.943
Đang truy cập: 1.505