Tìm kiếm
 
 
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN
Ngày cập nhật 03/05/2019

Ngày 23/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1023/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Quyết định, có 12 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 01/4/2019 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gồm:

 

 

 

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

1

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

10/9/2016

2

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2017

3

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND

Ngày 07/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

17/12/2018

4

Quyết định

1260/2006/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35-NQ/TU của Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình

27/5/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

5

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

Ngày 24/9/2013

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

04/10/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

6

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/12/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

7

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/5/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

8

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

17/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

9

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/12/2014

Về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

27/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

10

Quyết định

67/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2016

Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020.

07/10/2016

11

Quyết định

74/2017/QĐ-UBND

Ngày 01/9/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh

01/10/2017

12

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND

Ngày 13/6/2018

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/6/2018

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.878.660
Đang truy cập: 267