Tìm kiếm
 
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 12/6/2021
Ngày cập nhật 16/06/2021

Ngày 12/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh có Thông báo số 90/TB-BCĐ, nội dung cụ thể:

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 12/6/2021

         

Ngày 12/6/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh). Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trên cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương tiềm ẩn rất cao, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã triển khai có hiệu quả từ trước đến nay; siết chặt các biện pháp kiểm soát người từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; các biện pháp phòng chống dịch trong khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; phát huy vai trò của Tổ phòng chống dịch cộng đồng...

2. Áp dụng các biện pháp kiểm soát người về từ vùng dịch

a) Cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với trường hợp F1; người đến/ở/về từ các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế; các khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.

Đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh vẫn áp dụng theo Thông báo số 74/TB-BCĐ ngày 30/5/2021 của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Cách ly y tế 14 ngày tại nhà, tại nơi lưu trú đối với các trường hợp F2; người đến/ở/về từ các xã/phường/quận/huyện có điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế và theo quy định của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

Việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người đến/ở/về từ vùng dịch phải đảm bảo các điều kiện về phòng ở, trang bị phòng chống dịch, quy trình giám sát y tế và xét nghiệm… theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

c) Đối với các tỉnh/thành đã qua 28 ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới thì thực hiện theo Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm và áp dụng nguyên tắc bình thường mới; người đến/ở/về từ các tỉnh/thành này khi về tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo y tế và nơi lưu trú.

3. Ban Chỉ đạo COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Công an cấp xã; các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát công dân từ vùng dịch đến địa bàn.

- Khẩn trương rà soát, củng cố các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng, hình thành mạng lưới Tổ phòng, chống dịch cộng đồng theo từng địa phương để kịp thời thông báo, chia sẻ, phối hợp trong công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch tại cộng đồng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp nới lỏng được quy định tại Thông báo số 89/TB-BCĐ ngày 10/6/2021 của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Đảm bảo điều kiện hoạt động của Chốt kiểm tra liên ngành của địa phương và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và y tế địa phương tiến hành thẩm định nhà ở/cơ sở lưu trú thực hiện cách ly, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện việc cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; giám sát cách ly y tế tại nhà theo quy định.

4. Sở Y tế:

- Tổ chức lấy mẫu tầm soát đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ theo quy định; giám sát công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người đến/ở/về từ vùng dịch.

- Phối hợp với các địa phương đảm bảo công tác thẩm định điều kiện để thực hiện việc cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Sở Công thương và các địa phương hướng dẫn, tập huấn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

- Chủ động triển khai tiêm phòng đợt 02 đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường quản lý, giám sát đối với các công dân đang cách ly tập trung; tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác quản lý, giám sát tại các khu cách ly.

- Thực hiện nghiêm quy trình xử lý vệ sinh môi trường, y tế tại các khu cách ly.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các chủ doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng, đơn vị sản xuất áp dụng các tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch bệnh.

7. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa phương theo hướng dẫn về kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

- Thực hiện đánh giá, rà soát cơ chế kiểm soát phương tiện đi qua địa bàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc lưu thông hàng hóa nhanh gọn, không để ùn tắc tại các chốt kiểm tra.

- Tăng cường công tác xử phạt các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch của Tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

8. Sở Giao thông vận tải

- Chủ động trao đổi với ngành Giao thông vận tải của các tỉnh/thành đã có 28 ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới để tái hoạt động vận tải liên tỉnh trên nguyên tắc bình thường mới và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thuận lợi trong lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Làm tốt công tác thông tin cho báo chí về tình hình, kết quả phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách phòng, chống dịch của tỉnh để nhân dân đồng thuận thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát và phòng, chống dịch hiệu quả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.832
Đang truy cập: 1.252