Tìm kiếm
 
Hơn 2,7 tỷ đồng tài trợ cho dự án "Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày cập nhật 14/06/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation (BDCF) - Úc tài trợ với tổng vốn dự án: 2.723.000.000 VNĐ (Hai tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn) tương đương 118.390 USD. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2020 và hoàn thành vào tháng 6/2023.

Dự án nhằm mục tiêu giúp trẻ em bị lạm dụng sức lao động, di cư tự do và trẻ em có nguy cơ cao tại cộng đồng được an toàn và nâng cao năng lực của bản thân để phát triển toàn diện đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp tỉnh, địa phương, các cấp các ngành làm việc trong lĩnh vực trẻ em về phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em di cư tự do và lao động sớm.

Theo đó, các hoạt động chính của dự án bao gồm: hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của lạm dụng sức lao động, di cư tự do và trẻ em có nguy cơ cao tại cộng đồng được an toàn và nâng cao năng lực của bản thân để phát triển toàn diện. Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, địa phương, các cấp, các ngành làm việc trong lĩnh vực trẻ em và có liên quan, cộng đồng có đủ kiến thức kỹ năng để phòng ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em di cư tự do và lao động sớm. Tạo ra môi trường lành mạnh cho trẻ và xây dựng cộng đồng an toàn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế  tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.378.059
Đang truy cập: 3.941