Tìm kiếm
 
Nhiều chính sách về phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh được HĐND tỉnh thông qua
Ngày cập nhật 29/08/2020
Ngày 28/8, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Đồng thời, tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp và thông qua 20 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.
 
 
 
 

Cân đối nguồn thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế

Theo quy định của HĐND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế được để lại 35% số phí thu được để chi hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý; hoạt động phục vụ du khách tham quan; công tác chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan sân vườn, bảo vệ môi trường; các hoạt động đặc thù di tích… Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm sụt giảm mạnh lượng khách đến Huế, gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch và nguồn thu từ phí tham quan di tích.

Đối với nguồn thu năm 2020, đến cuối tháng 8/2020, tổng số phí thu được 100,7 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2020 số phí thu thêm được 2,42 tỷ đồng. Đối với năm 2021, dự kiến tổng số phí thu được là 120 tỷ đồng. Với mức thu giảm mạnh như trên, nếu áp dụng tỷ lệ để lại 35% số phí thu được theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Trung tâm năm 2020 sẽ chỉ được giữ lại 36 tỷ đồng, năm 2021 là 42 tỷ đồng, trong lúc đó nhiệm vụ chi thường xuyên của Trung tâm qua các năm như sau: năm 2016 là 120 tỷ đồng, năm 2017 là 125 tỷ đồng, năm 2018 là 135 tỷ đồng và năm 2020 là 140 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề của các đề án trình HĐND tỉnh

Nhằm đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ ở mức tối thiểu, đảm bảo nguồn lực cần thiết để thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản, trên cơ sở dự kiến mức thu phí như trên, việc điều chỉnh tỷ lệ để lại số phí thu được từ 35% thành 100% từ nay đến hết năm 2021 cho Trung tâm là cần thiết.

Khi áp dụng tỷ lệ để lại 100% này, dự kiến năm 2020 Trung tâm sẽ giữ lại được 35,3 tỷ đồng, năm 2021 là 120 tỷ đồng; về cơ bản năm 2021 nguồn thu phí được để lại đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên và chi các hoạt động tại đơn vị. Trong điều kiện thực thu phí tham quan di tích năm 2021 vượt hơn 120 tỷ, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh điều tiết nguồn thu cho phù hợp.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, việc điều chỉnh như trên là rất cần thiết và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đề xuất các mục chi cần thiết đảm bảo phù hợp với cơ cấu nguồn thu.

38,620 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

Theo Nghị quyết Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng được HĐND tỉnh thông qua, toàn tỉnh còn 1.605 hộ người có công có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở (xây mới 326 nhà, sửa chữa 1.279 nhà). Để tạo điều kiện về nhà ở đối với người có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, HĐND tỉnh thống nhất phân bổ kinh phí 38,620 tỷ đồng hỗ trợ 1.605 hộ xây dựng, sửa chữa nhà trong giai đoạn 2021-2023. Trước đó, giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh đã có 4.954 hộ người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và cải tạo sửa chữa với tổng kinh phí 120,4 tỷ đồng.  Trong đó xây mới 1.066 hộ; cải tạo, sửa chữa: 3.888 hộ, Tổng số hộ chưa triển khai thực hiện: 313 hộ. Tổng số kinh phí đã giải ngân: 120.400 triệu đồng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021

Tại kỳ họp này, các nghị quyết quan trọng và đáng chú ý cũng đã được thông qua như: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng một số dự án; bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Các nghị quyết và chủ trương vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt các nghị quyết và chủ trương của HĐND tỉnh, ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định cụ thể để triển khai thực hiện. Đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trân Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.101
Đang truy cập: 1.297