Tìm kiếm
 
Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở làm việc với tổ Thông tin – tuyên truyền Sở
Ngày cập nhật 23/10/2020

Sáng ngày 22/10/2020, ông Nguyễn Hữu Phước, PGĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với tổ Thông tin – Tuyên truyền để nghe báo cáo tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, nhằm đẩy mạnh công tác truyển thông của Sở trong thời gian tới.

 

Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc

Trong thời gian qua, tổ Thông tin – Tuyên truyền đã tích cực hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo giao như: phối hợp với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị để tổng hợp và tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cung cấp kịp thời các kết quả đạt được của Sở cho phương tiện thông tin đại chúng; thu thập các thông tin về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt về những điểm nóng, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở; kết nối với cơ quan báo chí, đài truyền hình trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh công tác truyền thông của Sở.

Tuy nhiên, nội dung, phương thức hoạt động của tổ cũng như việc sinh hoạt chưa được thường xuyên, số lượng, chất lượng tin bài chưa nhiều, chưa phản ánh đầy đủ các hoạt động phong phú, đa dạng của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Hnh ảnh tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí PGĐ Sở yêu cầu tổ củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức hoạt động, ban hành quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch đầy đủ, cụ thể gắn với tình hình nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Sở, ngành LĐ-TB & XH nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin truyên truyền trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, với sự quyết tâm, vào cuộc của công chức, viên chức của Sở, các phòng, chi cục, trung tâm trực thuộc, đặc biệt là hoạt động đều tay, tích cực của tổ Thông tin – Tuyên truyển, công tác truyền thông của Sở sẽ hứa hẹn khởi sắc, chất lượng, số lượng tin bài sẽ được nâng lên, phong phú hơn, góp phần quảng bá hình ảnh, tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Sở chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao./.

Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.772
Đang truy cập: 1.237