Tìm kiếm
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về hệ thống quản lý thông tin chuyên ngành
Ngày cập nhật 07/11/2020

Chiều ngày 6/11/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông bàn về một số hệ thống thông tin chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và một số nooijdung về hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật đáp ứng các hệ thống thông tin trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc, về phía Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội có ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở và trưởng các phòng thuộc Sở, về phía Sở Thông tin và Truyền thông có ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Dương Anh, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vfa Trưởng các phòng thuộc Sở.

Mở đầu muổi làm việc, thay mặt Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện công ty Techfile trình bày báo cáo kỹ thuật về Hệ thống quản lý thông tin chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó đặt biệt nhấn mạnh đến khả năng quản lý các chỉ tiêu, số liệu chuyên môn và khả năng kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế xã hội của tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới quan tâm hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực để thiết lập các hệ thống thông tin của Sở xây dựng và đặt tại Trung tâm Giám sát, điều hành đo thị thông minh. Đồng thời, trước mắt đề nghị Sở Thông tin và truyền thông quan tâm hỗ trợ các vấn đề về cơ chế, hạ tầng kỹ thuật, bảo mật đối với Hệ thống quản lý thông tin chuyên ngành và Diễn đàn Lao động và Xã hội của Sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở, hoan nghênh các đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng các hệ thống thông tin và khẳng định Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ tối đa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các vấn đề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu và đề nghị Sở quan tâm ủng hỗ Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung và khẳng định sẽ cùng hợp tác để phát triển trong thời gian tới.

 

Phan Thanh Ấn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.110
Đang truy cập: 1.299