Tìm kiếm
 
Chi trả ngay gói an sinh xã hội khi quyết định có hiệu lực
Ngày cập nhật 07/11/2020

Là địa phương có số lượng lớn người được thụ hưởng chính sách theo nghị quyết của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết, ngay khi có nghị quyết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng, hộ gia đình được thụ hưởng chính sách theo hướng dẫn.

Sẵn sàng chi trả

Là địa phương có số lượng lớn người được thụ hưởng chính sách theo nghị quyết của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết, ngay khi có nghị quyết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng, hộ gia đình được thụ hưởng chính sách theo hướng dẫn.

Qua rà soát, thống kê, thành phố lập thành 7 nhóm: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 2.629 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 13.270 người; hộ nghèo theo chuẩn quốc gia trong danh sách đến hết ngày 31/12/2019 là 1.318 hộ/4.295 khẩu; hộ cận nghèo 1.740 hộ/6.548 khẩu; người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp 12.500; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 350; người lao động có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 14.500 người.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết, gói hỗ trợ đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng và ủng hộ của người dân. Điều này đòi hỏi việc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội trong thời điểm này cần được ưu tiên và có tính cấp bách. Thành phố sẽ ưu tiên triển khai sớm chi trả cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng các nhóm khác sẽ tập trung rà soát, phân loại để đảm bảo không sót đối tượng.

Giám đốc Sở LĐ - TBXH Đặng Hữu Phúc khẳng định, trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi tham mưu cho UBND tỉnh việc hỗ trợ sẽ hướng tới đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách. Về cơ bản, các nhóm đối tượng được hỗ trợ đã bao phủ toàn diện người dân thuộc hệ thống an sinh xã hội. Điều này có ý nghĩa, trong giai đoạn khó khăn, Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm, nhằm bảo đảm đời sống cho mọi người dân.

Về cách thức triển khai, Sở LĐ -TBXH xây dựng chính sách hỗ trợ các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ cận nghèo sẽ thực hiện hỗ trợ 3 tháng, thực hiện chi trả 1 lần, cơ bản trong tháng 4 và đầu tháng 5. Đối với đối tượng có quan hệ lao động, việc hỗ trợ tối đa trong 3 tháng, tháng nào bị giảm sâu thu nhập, đủ điều kiện thì hỗ trợ tháng đó. Trường hợp nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, đây là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, cần quan tâm và cũng là nhóm khó xác định nhất, sở sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Nhanh nhưng phải cẩn trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, gói an sinh xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua rất quan trọng, giúp người dân giảm thiểu khó khăn vì dịch bệnh, hỗ trợ phần nào cho các doanh nghiệp sử dụng lao động.

“Đây là chính sách có đối tượng rất lớn và đa dạng, kinh phí nhiều nên ngoài việc triển khai nhanh chóng, công tác xác minh từng loại đối tượng phải cụ thể, cẩn trọng. Quan điểm của tỉnh là gói hỗ trợ phải rõ ràng, minh bạch, công khai, đến tận tay người dân, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách, không để xảy ra tình trạng tham nhũng hay thất thoát”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Về triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhu cầu thực tế rất lớn nhưng nguồn hỗ trợ từ xã hội không nhiều, nên ngoài các mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, đề nghị Sở Tài chính, Sở LĐ - TBXH cần xem xét hỗ trợ sao cho phù hợp từng đối tượng để giảm bớt gánh nặng ngân sách. Ban chỉ đạo các địa phương thực hiện “cuốn chiếu”, các trường hợp đã chính xác như đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo cần chốt số liệu để sớm chi trả. Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cần phải được triển khai ngay vì đời sống người dân và người lao động đang rất khó khăn.

Trong hoàn cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp chi trả qua bưu điện tận nhà và có cách chi trả khác phù hợp, đảm bảo phòng chống dịch.

“Sở LĐ - TBXH chuẩn bị kỹ việc hướng dẫn các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi để người dân biết, các cơ quan đoàn thể, Ủy ban MTTQ giám sát thực hiện. Danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng do Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xem xét, phê chuẩn trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch trong từng tổ dân phố, thôn, xóm và niêm yết công khai ở cấp xã, phường. Phải huy động trách nhiệm của chính quyền các cấp, sự giám sát của các đoàn thể để bảo đảm chính xác, công bằng, tạo sự đồng thuận cao và thực hiện đúng mục tiêu đối với các đối tượng cần hỗ trợ” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở LĐ - TBXH nghiên cứu hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội công lập trực thuộc Sở LĐ - TBXH. Trước mắt bổ sung thêm chi phí nuôi dưỡng và các chi phí y tế cần thiết nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với cơ sở bảo trợ ngoài công lập, hỗ trợ nước sát khuẩn và in poster hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19. 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.534
Đang truy cập: 1.098