Tìm kiếm
 
Hơn 149 tỷ đồng chi hỗ trợ cho 134.907 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
Ngày cập nhật 07/11/2020

Theo đó, có 134.907 đối tượng trong nhóm 4 đối tượng nêu trên trên toàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí 149.178.750 nghìn đồng với thời gian 3 tháng theo quy định tại Nghị định 42 của Chính phủ.

Trong đó, người có công là 13.706 người được chi hỗ trợ với kinh phí 20,559 tỷ đồng; bảo trợ xã hội có 50.292 người được chi hỗ trợ với kinh phí 75,438 tỷ đồng; số còn lại là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Gói này được phân bổ trực tiếp về từng địa phương để thực hiện việc chi trả. Trên cơ sở danh sách đã được lập, phê duyệt, mỗi địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, thuận lợi để chuyển kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn và tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Trong quá trình chi trả, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp cùng tham gia giám sát thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành.

 

Để gói hỗ trợ đến tay các đối tượng nhanh nhất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiến hành chi trả ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.898
Đang truy cập: 1.262