Tìm kiếm
 
NGÀY HỘI TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG VÀ SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020
Ngày cập nhật 09/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và Kế hoạch số 2419/KH-LĐTBXH ngày 16/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Tổ chức Ngày hội Tuyển sinh, tuyển dụng và Sàn Giao dịch việc làm nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 nhằm tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh, người lao động lựa chọn các ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân để theo học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin cho thị trường lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh, cũng như thu hút học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm có nguyện vọng học thêm ngành Công nghệ thông tin để có thể chuyển đổi sang ngành này - nơi mà có cơ hội và nhu cầu việc làm cao để học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp và làm việc, dành cả cuộc đời gắn bó với lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước, là địa chỉ cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Chất lượng, hiệu quả của lực lượng lao động quốc gia, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống xã hội. Chính vì vậy, các nước trên thế giới luôn coi giáo dục nghề nghiệp là viên ngọc quý của quốc gia như: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…. Các nước này đều chú trọng đầu tư lớn cho giáo dục nghề nghiệp và có những chính sách đặc thù phân luồng giáo dục một cách hiệu quả, nhằm thu hút người học, đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 Đối với Việt Nam nói chung và tỉnh ta nói riêng, từ trước đến nay, việc phát triển kinh tế vẫn dựa nhiều vào các ngành sử dụng lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, trình độ của người lao động còn lạc hậu. Đây là một trong những thách thức lớn nhất khi đối diện với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

  Trong những năm qua, công tác đào tạo nhân lực nói chung, đào tạo nghề nói riêng đã có những chuyển biến rõ nét và mang tính đột phá nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế. Đối với các nước có trình độ sản xuất phát triển, đang trong xu thế phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì chất lượng lao động không còn là vấn đề lớn nhưng với nước ta hiện nay, muốn ứng dụng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bắt đầu ngay từ khâu đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực của thị trường lao động trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế dịch chuyển nhân lực trên thị trường lao động quốc tế. Việc học và ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc dân, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghệ thông tin giữ một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội trong thời đại ngày nay, là nhân tố quan trọng, là kênh kết nối trao đổi giữa các thành phần của xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế và thời đại toàn cầu hóa.

Ngày hội Tuyển sinh, tuyển dụng và Sàn Giao dịch việc làm nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020” với hình thức trực tiếp và trực tuyến là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và mang tính đột phá, đặc biệt trong tình hình mới để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, cần được tổ chức thường xuyên nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động; tiếp tục tăng cường phát triển hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển. Đặc biệt, Ngày hội lần này có sự khác biệt so với những lần trước đây là tranh thủ áp dụng tối đa biện pháp truyền thông trực tuyến, truyền thông trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp; ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo, chương trình đào tạo trong tình hình mới của nhà trường tới người học, đã góp phần đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hoan nghênh Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh đã nổ lực, cố gắng, dám nghĩ, dám làm để tổ chức Ngày hội một cách sáng tạo, thích ứng nhanh với tình hình mới.

Như chúng ta đã biết, Ngày hội có đến 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo duc nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia trực tiếp và có 45 cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có tuyển sinh, tuyển dụng nhân lực trực tuyến công nghệ thông tin; có gần 3.600 chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng lao động trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, công nhân kỹ thuật và nhiều vị trí lao động hấp dẫn trên các lĩnh vực, ngành nghề trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là công nghệ thông tin để tuyển chọn đào tạo nghề và tuyển dụng vào làm việc. Điều đó cũng thể hiện nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp hiện nay là rất lớn. Người lao động hoàn toàn có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp nếu được tư vấn, được tạo cơ hội giới thiệu việc làm, được định hướng đúng đắn học các nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Hy vọng rằng những hoạt động này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu khoảng 2.000 nhân lực công nghệ thông tin làm việc tại Huế trong giai đoạn hiện nay; phấn đấu đến năm 2025 đạt 10.000 lao động công nghệ thông tin phục vụ phát triển công nghiệp phần mềm.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho nhiều lao động bị mất việc làm. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và kể cả nước ngoài nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm, người lao động thất nghiệp bằng cách giúp cho người lao động học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp nếu có nhu cầu, cung cấp thông tin các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động theo lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với tay nghề để người lao động tìm được việc làm mới, phải xây dựng được các phương án; trong đó, phương án tối ưu nhất là tổ chức cho những lao động thất nghiệp học nghề phù hợp để chuyển đổi nghề nghiệp, để tham gia lao động thị trường trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Kết hợp mở nhiều sàn giao dịch việc làm với nhiều hình thức, phương thức tổ chức khác nhau để giúp nhiều người tìm kiếm được việc làm mới phù hợp. Tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu nghề, đào tạo lại nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, kết nối doanh nghiệp tuyển dụng để người lao động tìm việc theo năng lực và nhu cầu tuyển dụng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.040
Đang truy cập: 1.281