Tìm kiếm
 
GIỚI THIỆU NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
Ngày cập nhật 09/11/2020

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

Bộ luật Lao động với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, mang tính lịch sử, đáp ứng các yêu cầu mới của việc quản trị thị trường lao động và những yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế một cách sâu rộng.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Tệp đính kèm: bo-luat-lao-dong-2019.pdf
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.112
Đang truy cập: 1.297